#

Vedení účetnictví

Zpracujeme kompletně Vaše účetní doklady včetně podkladů pro daňová přiznání a účetních přehledů.

- zpracování účetních dokladů
- výpočet DPH
- podklady daně z příjmů
- evidence majetku a odpisů
- výpočet cestovních náhrad
- výpočet silniční daně

V případě podnikatelů tzv. účetnictví musí vždy vést právnická osoba, tj. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo družstvo.

Fyzické osoby vedou účetnictví pouze pokud:
- jsou zapsané v obchodním rejstříku
- jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 mil. Kč
- ukládá jim to zvláštní předpis
- jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví
- rozhodnou se vést účetnictví dobrovolně

Ceník